E-mail campagnebeheer

Wij beheren uw e-mail campagnes
Onze klanten kiezen er voor om hun e-mail marketing uit te besteden aan een partner dewelke het volledige e-mail traject goed begrijpt en beheerst. Daarom voeren wij voor onze klanten het volledige e-mail campagnebeheer uit. Van advies tot rapportage van verzending.
Beheer van uw e-mail marketing proces

emailmarketing-advies

1. Research & data

Voor er enig concreet creatief uitgevoerd wordt, voeren wij een uitgebreid achtergrondonderzoek uit. Wij zullen proberen uw doel, doelgroep, behoeften en verwachtingen van het project te begrijpen. Daarnaast zullen we uw markt en type klant analyseren om extra inzicht te verzamelen.

Zodra het onderzoek is afgerond, zullen we een creatieve briefing geven aan de hand van de resultaten van ons onderzoek. Wij zullen de strategie samenvatten en het project schetsen, samen met een gedetailleerde projectplanning om een goede aflevering te kunnen garanderen. Ook de kwaliteit van de data ( e-mailadressen ) gaan we analyseren.

emailmarketing-ontwerp

2. Design & Ontwerp

Als onze analyse is voltooid, begint het e-mail designwerk. Wij houden rekening met uw communicatiebehoeften en prioriteiten tijdens het ontwerp. Op basis van uw feedback, passen wij de e-mail templates aan tot ze voldoen aan uw eisen.

Vervolgens worden de ontwerpen omgezet in responsive e-mail templates zodoende zij perfect leesbaar zijn op mobiele dragers.

emailmarketing-advies

3. E-mail setup & implementatie

Bij de e-mail setup gaan we onze e-mail marketing software gebruiken om de nieuwsbrieven te kunnen verzenden. Bij de setup van een nieuwsbrief houden we rekening met een 50-tal belangrijke criteria om een succesvolle verzending te verzekeren. Bij de setup gaan we de HTML opmaak inlezen en controleren of deze voldoet aan de grootste e-mail clients.

Ook het koppelen van de templates aan de juiste doelgroep en data is belangrijk. Het instellen van parameters zoals subject, afzender, uitschrijfmogelijkheid, bounceback afhandeling, inlassen van gepersonaliseerde content en velden nemen wij op ons teneinde een succesvolle te garanderen.

emailmarketing-advies

4. Verzending & rapportage

Elke klant ontvangt van ons een duidelijke rapportage van de verzonden campagne. Dit rapport zal ZionMedia en de klant inzicht geven wat de respons was op de campagne. Aan de hand van de statistieken kunnen we de e-mail campagne bijsturen waar nodig en extra gaan segmenteren.

Onze specialisten duiken in uw email database om deze te verfijnen en te bekijken wat de volgende stappen zijn in het inbound proces van uw internet-marketing.

Meer e-mail marketing