Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden ZionMedia BV – BE 0806.530.254

Het aanvragen van een offerte is 100% gratis & vrijblijvend en is niet bindend. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor de partners van LeadAngels.

Facturen moeten worden betaald binnen de maand na factuurdatum.

Indien er na 30 kalenderdagen na de betalingstermijn nog niet volledig betaald is, is de Klant in gebreke na de eerste aanmaning waarin de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn vermeld. Indien de Klant in gebreke is, heeft dat de volgende consequenties:

  • over het openstaande bedrag is de wettelijke rente ( 8% ) verschuldigd;
  • de Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd met een minimum van €125;
  • er kunnen contractueel specifieke betalingsvoorwaarden bepaald worden;

De dienstverlening aan de Klant kan zonder nadere waarschuwing worden opgeschort totdat de openstaande bedragen, inclusief rente, zijn voldaan. ZionMedia heeft het recht om de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of beëindigen.